హామీలు నిరవేరేదుప్పుడు..?

07:43 - January 30, 2018

టీ మాస్ స్వయంగా గ్రామల్లోకి వెళ్లి ప్రజల సమస్యలను తెలుకున్నామని. 2 తేది నుంచి 10 తేది వరకు 1000 టీమ్ లు గ్రామల్లో పర్యటించాయని, భూపాలపల్లి జిల్లా పోలంపల్లిలో మేము వెళ్లినప్పుడు అక్కడ టాయిలెట్లు లేవని, రోడ్లు కూడా లేవని టీ మాస్ రాష్ట్ర నాయకులు రమణ అన్నారు. మరింత సమాచారం కోసం వీడియో క్లిక్ చేయండి. 

Don't Miss