విజయనగర్ జిల్లాలో టీచర్ దాష్టీకం...

13:54 - September 2, 2017

విజయనగరం : ప్రోగ్రెస్‌ రిపోర్ట్‌లో తల్లిదండ్రుల సంతకం పెట్టించుకొని రాలేదంటూ ఓ టీచర్‌ అమానుషంగా ప్రవర్తించింది.. విద్యార్థి ముఖం కమిలిపోయేలా కొట్టింది.. విజయ నగరం జిల్లా సాలూరులోని దీప్తి హైస్కూల్‌లో ఈ ఘటన జరిగింది.. శుక్రవారం ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ లో పేరెంట్స్ సంతకం పెట్టించుకురాలేదని స్టూడెంట్‌కు టీచర్‌ పనిష్‌మెంట్ విధించింది..

Don't Miss