ముస్లింలకు టీ. ప్రభుత్వం క్రీమ్ బిస్కెట్..

21:28 - October 24, 2017

ముస్లీంలకు టీ ప్రభుత్వం క్రీం బిస్కెట్ వేస్తోందంటూ మల్లన్న చెబుతున్న ముచ్చట్లు చూడాలంటే వీడియో చూడండి.. 

Don't Miss