ట్రైక్కింగ్ పాల్గొన్న కలెక్టర్ అమ్రపాలి

13:37 - October 13, 2017

వరంగల్ : జిల్లా కలెక్టర్ అమ్రపాలి అడవిలో  ట్రైక్కింగ్ లో పాల్గొన్నారు. ఆమెతో పాటు కాకతీయ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు కూడా ఉన్నారు.

Don't Miss