గుండెపోటు దెప్పిచ్చిన గుమ్మడికాయ..

09:58 - February 23, 2017

అబ్బా తెలంగాణ రాష్ట్రంల పోలీసు స్టేషన్లన్ని ఇయ్యాళ కళకళలాడినయ్ పబ్లీకుతోని.. పోలీసోళ్లకు ఇయ్యాల చేతినిండ పని దొర్కింది.. తెలంగాణ పోలీసులు ఫ్రెండ్లీ పోలీసులు గాదని ఎవ్వలన్నరు చెప్పుండ్రి..?నాగుపాము తల్కాయల నాగమణి అనే రాళ్లుంటయా..? ఆడోళ్లకు కోపమొస్తె ఆపుడు కష్టం సుమా..? మరి ఆడోళ్లకు కోపాలు ఏడొస్తయ్.. రోడ్ల పొంట పెట్రోల్ బంకులు జూశ్నంగని.. నీళ్ల బంకులను జూశిండ్రా..? ఒక్క ఆవేశం గుమ్మడికాయ రూపంల ఉర్కింది.. ఒక్క ఆక్రోశం గుండెపోటుకు కారణమైంది.. ఎవ్వలన్న ఆడోళ్లను ఏడిపిస్తె ఆడనే ఉన్న పోలీసోళ్లు ఏం జెయ్యాలే..? మరి ఏడిపిచ్చినోడే పోలీసోడైతె ఏం జెయ్యాలే..? గింత పొడ్గు మన్షిని జూశిండ్రా..? జర్రంతల అంటే ఒక్క ఈంచులనే ప్రపంచంల అందరి కంటె పొడ్గు ఉన్న మన్షిగ రికార్డు మిస్సైన మన శ్రీకాకుళం బిడ్డ..గిసొంటి ముచ్చట్లు చూడాలంటే వీడియో క్లిక్ చేయండి...

Don't Miss