కులమా..? ఇంకెక్కుడుంది బాసూ..?

20:34 - June 22, 2017

హైదరాబాద్: కులమా..? ఇంకెక్కుడుంది బాసూ..? ఒకప్పుడుడెప్పుడో వుండేది. ఇంకా ఆ పాత మాటెందుకూ అంటారా? అస్సలు కుల వివక్ష అంటే ఏమిటి గురూ? దాని రూపం ఎలా వుంటుంది? రంగూ, రుచి, వాసన ఎలా వుంటాయని ప్రశ్నిస్తారా? ఇంకొంచెం డీప్ గా వెళ్లి 2017లో నూ ఇదేంటి బాస్ అంటారా? ఈ ప్రశ్నలన్నింటికీ సమాధానం కావాలా? అయితే పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలోని ఆ వూరికి వెళదాం. కులవివక్ష వికృతంగా మారి వెలి పేరుతో సాగిస్తున్న అరాచకాన్ని చూసొద్దాం. నేటి వైడాంగిల్ స్టోరీలో... పూర్తి వివరాలకోసం ఈవీడియోను క్లిక్ చేయండి...

Don't Miss