చట్ట సభల్లో గళ్లీ పోరాటాలు...

20:42 - April 7, 2017

వాళ్ల నోటికి అడ్డూ అదుపూ ఉండదు. బండ బూతులు తిడతారు. వాళ్లు కాళ్లూ.. చేతులు ఆడిస్తారు. కంట్రోలు అనేదే ఉండదు. తాము ప్రజా ప్రతినిధులమని కాదు అంతకంటే ముందు మనుష్యులమనే సంగతి కూడా మర్చిపోతారు. ఆకాశం నుంచి ఊడిపడ్డామనే భ్రమపడతారు. అంతిమంగా చట్టసభలో ప్రజా ప్రతినిధులు ఎలా వుండకూడదో వాళ్లను ఉదాహరణగా చెప్పే వరకు వచ్చారు. ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు అలాంటి నేతలు ప్రతి రాష్ట్రంలో, ప్రతి రాజకీయ పార్టీలో కనిపిస్తున్న దురదృష్టర పరిస్థితి. ఇదే అంశంపై నేటి వైడాంగిల్ స్టోరీ.. పూర్తి వివరాల కోసం ఈ వీడియోను క్లిక్ చేయండి..

Don't Miss