పవన్ కళ్యాణ్ కేసీఆర్ ట్రాపుల పడ్డాడా ?

21:13 - January 22, 2018

తెలంగాణ గవర్నర్ యవ్వారం గలీజుగున్నదంటున్న కాంగ్రెస్ పార్టీళ్లు, పవన్ కళ్యాణ్ సారు పర్యటనలు సుర్వు చేస్తున్నడు, పవన్ కళ్యాణ్ కేసీఆర్ ట్రాపుల పడ్డాడా?  చంద్రబాబుకు అసలు భయముండదా ?, మమ్మలను ఎవ్వలేం జేయలేరు అంటున్నడు ఇంటి మంత్రి నాయిని నర్సన్న, తెలంగాణల ఇంకో పార్టీ వచ్చేశింది ?, జబర్దస్త్ రోజమ్మ ఇంట్లకెళ్లి బంగారం దోస్కున్నరట, తెలంగాణ రోడ్డు మా ఆంధ్రల ఎట్లేస్తరని పంచాది లేశింది. మరిన్ని వివరాలను వీడియోలో చూద్దాం.. 

 

 

Don't Miss