అలీన ఉద్యమానికి వెన్నుదన్నుగా నిలిచిన క్యాస్ట్రో : వి.శ్రీనివాస్ రావు

హైదరాబాద్ : అలీన ఉద్యమానికి ఫెడరల్ క్యాస్ట్రో వెన్నుదన్నుగా నిలిచారని సీపీఎం జాతీయ కార్యదర్శివర్గం సభ్యులు వి.శ్రీనివాస్ రావు తెలిపారు. ఎంబి భవన్ లో క్యాస్ట్రో సంతాప సభ నిర్వహించారు. ప్రపంచ కమ్యూనిస్టు చరిత్రలో మావో తర్వాత అంతటి పేరు గడించిన నేత క్యాస్ట్రో అని అన్నారు. 

 

Don't Miss