ఆయూష్ కన్వీనర్ కోటా సీట్ల భర్తీ ప్రక్రియ

హైదరాబాద్ : నేటి నుండి ఆయూష్ కన్వీనర్ కోటా సీట్ల భర్తీ ప్రక్రియ మొదలు కానుంది. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఆయుష్ కాలేజీల్లో 2018-19 ఏడాదికి జీఎన్వైసీ కోర్సుల్లో ఏ కోటా సీట్ల భర్తీ చేయనున్నారు. 

Don't Miss