ఇంద్రేశం చెరువులో ఇద్దరు బీటెక్ విద్యార్థుల గల్లంతు

సంగారెడ్డి: పటాన్ చెరు మండలం ఇంద్రేశం చెరువులో ఇద్దరు బీటెక్ విద్యార్థులు రాహుల్, శ్రీకాంత్ రెడ్డి గల్లంతయ్యారు.

Don't Miss