ఏపీపీఎస్సీ చైర్మన్, సభ్యుల జీతాలు భారీగా పెంపు

గుంటూరు : ఏపీ ప్రభుత్వం ఏపీపీఎస్సీ చైర్మన్, సభ్యుల జీతం భారీగా పెంచింది. చైర్మన్ వేతనం రూ.80వేల నుంచి 2.25లక్షలకు, సభ్యుల వేతనం రూ.79 వేల నుంచి రూ. 1,82లక్షలకు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది.

Don't Miss