కాకినాడ కార్పొరేషన్ మేయర్ ఎన్నికు నోటిఫికేషన్

తూర్పుగోదావరి : జిల్లా కాకినాడ కార్పొరేషన్ మేయర్ పదవి ఎన్నికకు నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. ఈ నెల 16న మేయర్, డీప్యూటీ మేయర్ ఎన్నిక చేయనున్నారు.

Don't Miss