కాసేపట్లో కౌంటింగ్...

కర్నాటక : 102 పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కౌంటింగ్ కొద్దిసేపట్లో ప్రారంభం కానుంది. ఆగస్టు 31న ఈ ఎన్నికలు జరిగాయి. కల్బుర్గిలో ఈవీఎంలను భద్రపరిచారు. 

Don't Miss