కృష్ణాష్టమి...

హైదరాబాద్ : దేశ వ్యాప్తంగా నేడు కృష్ణాష్టమి పర్వదినాన్ని జరుపుకుంటున్నారు. వైష్ణవ ఆలయాల్లో నేడు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. 

Don't Miss