కేసీఆర్ పరిపాలన ఇట్లనే కొనసాగెనాంటే...

20:46 - June 27, 2018

నేను జెప్పలే మొన్ననే.. పంచాయతీ ఎన్నికలను పంచాది జేశి వాయిదా ఏశే ఉపాయం జేస్తయ్ ఈ పార్టీలని అన్నట్టే జేశిండ్రు సూడుండ్రి.. హురక ఇంక అయిపోలేదా మన సారు వారి మొక్కులు.. ఇంటిరా గురువారం అమ్మటాళ్లకు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ విజయవాడకు వోతున్నడు..ఇంకో నాల్గొద్దులు ఈ కేసీఆర్ పరిపాలన ఇట్లనే కొనసాగెనాంటే.. కారు కర్తలు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్నే అమ్మేస్తట్టున్నరుగని..ఓ అయ్యా గుణాత్మక గుర్వయ్యగారూ.. వరంగల్ బస్తీ జనాన్ని దావత్ అడ్గితివిగదా..?.. అయ్యా రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కలెక్టర్ సారూ.. మీరే ఆదుకోవాలె ఇగ ఈ జనాన్ని.. సూస్తిరా భారతదేశాన్ని మోడీ ఎంత ముంగటికి గొంచవొయ్యిండో..మొన్న జూపెట్టలే.. నర్సాపూర్ కాడ ఎస్ఐ తెల్వితక్వోడున్నడు చట్టాలు తెల్వకుంటనే పోలీసు అయ్యిండు అని.. గీ గరం గరం ముచ్చట్లు చూడాలంటే వీడియో క్లిక్ చేయండి. 

Don't Miss