కొత్త పాస్ పుస్తకాల నమూనాల పరిశీలన

హైదరాబాద్ : కొత్త పాస్ పుస్తకాల నమూనాలను సీఎం కేసీఆర్ పరిశీలించారు. ఆకుపచ్చ రంగులో ఉన్న పాస్ పుస్తకాన్ని ఎంపికచేసిన సీఎం ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంది. పాస్ పుస్తకాలపై రైతు ఫొటో, రాష్ట ప్రభుత్వం ముద్ర ఉండాలని కేసీఆర్ ఆదేశించారు. 

Don't Miss