ఖండిస్తున్నా..హరీష్ సస్పెన్షన్ తీర్మానం...

హైదరాబాద్ : సోమవారం నాడు జరిగిన ఘటనను ఖండిస్తున్నట్లు, దాడి చేసిన కాంగ్రెస్ సభ్యులను సమావేశాలు జరిగేంతవరకు సస్పెన్షన్ కు తీర్మానం ప్రవేశ పెడుతున్నట్లు వెల్లడించారు. 

Don't Miss