గాంధీ ఆస్పత్రిలో స్వైన్ ఫ్లూతో ఇద్దరు మృతి

హైదరాబాద్ : గాంధీ ఆస్పత్రిలో స్వైన్ ఫ్లూతో ఇద్దరు మృతి చెందారు. మృతులు భువనిగిరికి చెందిన రాములమ్మ, చంచల్ గూడకు చెందిన చిన్నారి హస్సన్ కరీమ్. గాంధీ ఆస్పత్రిలో ఇప్పటివరకు 45 స్వైన్ ఫ్లూ మరణాలు సంభవించాయి.

 

 

Don't Miss