చెక్ బౌన్స్ కేసులో నందుమూరి జయకృష్ణకు జైలు శిక్ష

హైదరాబాద్ : చెక్ బౌన్స్ కేసులో నందుమూరి జయకృష్ణకు ఎరమంజిల్ కోర్టు 6నెలల జైలు శిక్ష విధించింది. శిక్షతో పాటు రూ.25 లక్షల జరిమానా కూడా విధించింది. 2016 నాటి కేసులో కోర్టు ఈ తీర్పు ఇచ్చింది.

Don't Miss