జగన్ 111వ రోజు...

గుంటూరు : ప్రజా సంకల్ప పాదయాత్ర నేటికి 111వ రోజుకు చేరుకుంది. జిల్లాలోని మూర్తినగరం, కొండబొట్లపాలెం, అప్పికట్ల, పుండ్లమ్ క్రాస్, ఏడేరులో జగన్ పాదయాత్ర కొనసాగనుంది.

 

Don't Miss