టి.అసెంబ్లీలో బీజేపీ వాయిదా తీర్మానం...

హెదరాబాద్ : తెలంగాణ రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో పలు పార్టీలు వాయిదా తీర్మానాలు ఇచ్చాయి. తాగునీటి ఎద్దడిపై చర్చించాలని బీజేపీ వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చింది. 

Don't Miss