టీనేజ్ పిల్లలకు పొంచి ఉన్న ప్రమాదాలేమిటి?

22:45 - September 14, 2017

పదిహేడేళ్ల అమ్మాయి.. ఇంట్లో సందడిగా తిరిగే వయస్సు.. ఆటపాటల్లో, చదువు సంధ్యల్లో మునిగి రేపేంటో ఆలోచనకే రాని వయస్సు..కానీ, ఆమె గుట్టల్లో రాళ్ల మధ్య విగతజీవిగా మారింది. ఆమె అమితంగా ఇష్టపడిన స్నేహితుడు నేరస్తుడయ్యాడు? ప్రేమ ఆకర్షణ తిరస్కారం అనుమానం ఇవే కారణాలా? మరేవైనా ఉన్నాయా? ఈ ఇద్దరినే కాదు.. ఇలాంటి టీనేజ్ పిల్లల పక్కనే పొంచి ఉన్న అనేకానేక ప్రమాదాలేమిటి? ఇదే ఈ రోజు వైడాంగిల్ స్టోరీ..

ఆధునికతలో సౌకర్యం ఉంది.. అది అనుసరించటం తెలిస్తే..ఆధునికతలో ప్రమాదం ఉంది.. అది జాగ్రత్తపడటం తెలియకపోతే.. కాలికి ముల్లుగుచ్చుకుంటేనే విలవిల్లాడతాం.. మరి ఇంట్లో పిల్లల ప్రాణాలకే ముప్పొస్తే... ఎంత జాగ్రత్తపడాలి.. ఇంటర్నెట్, పబ్బులు, డ్రగ్స్ లాంటి అనేక భూతాలు టీనేజ్ పిల్లలను కబళించటానికి పొంచి ఉంటే ఎంత జాగ్రత్తపడాలి మరి? మరిన్ని వివరాలను వీడియోలో చూద్దాం..

Don't Miss