తిరుమల బూందీ పోటులో అగ్ని ప్రమాదం

తిరుమల: బూందీ పోటులో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేసేందుకు యత్నిస్తున్నారు.

Don't Miss