నిస్వార్థపరులు లేకపోవడం వల్లే ప్రజారాజ్యం పార్టీ కూలిపోయింది : పవన్

రాజమండ్రి : ప్రజలకు మంచి చేయాలనే తపన చిరంజీవికి ఉండేదని తెలిపారు. ఉభయగోదారి జిల్లాల జనసేన కార్యకర్తల సమావేశానికి ఆయన హాజరై, మాట్లాడారు. చిరంజీవి చుట్టూ నిస్వార్థపరులు లేకపోవడం వల్లే ప్రజారాజ్యం పార్టీ కూలిపోయిందన్నారు. సినిమాలు చేయడం వృత్తి.. రాజకీయం ప్రవృత్తి అని తెలిపారు.

Don't Miss