నేడు గ్రామదర్శిని కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న మంత్రి వెంకటరావు

విజయనగరం : నేడు దత్తిరాజేరు మండలం దత్తి గ్రామంలో నిర్వహించనున్న గ్రామదర్శిని కార్యక్రమంలో మంత్రి వెంకటరావు పాల్గొననున్నారు. మరడాంలో 400 కేవీ విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్ ను ప్రారంభించనున్నారు. 

 

Don't Miss