పూర్తయిన ప్రాజెక్టులకు ప్రారంభోత్సవాలకు కృషి : చంద్రబాబు

అమరాతి : పూర్తయిన ప్రాజెక్టులకు వరుస ప్రారంభోత్సవాలు జరిపేలా కసరత్తులు ప్రారంభించామని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. పెండింగ్ లో ఉన్న 57 ప్రాజెక్టులలో 10 ప్రాజెక్టులు పూర్తయ్యాయని, మరో 5 ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం తుది దశలో ఉన్నాయని అధికారులు తనకు తెలియజేశారని పెండింగ్ ప్రాజెక్టుల అంశంపై అమరావతి నుంచి ఆయన మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు ఈ వివరాలను తెలిపారు.

Don't Miss