పోలవరానికి నిధుల విడుదల..

విజయవాడ : పోలవరం ప్రాజెక్టుకు నిధులు విడుదల చేస్తున్నట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. రూ.417.44 కోట్లు విడుదల చేస్తున్నట్లు పేర్కొంది.   

Don't Miss