ప్రకృతి వనరులను అందరికీ సమానంగా పంచడమే రాజకీయం : పవన్

రాజమండ్రి : ప్రకృతి వనరులను అందరికీ సమానంగా పంచడమే రాజకీయమని వివరించారు. ఉభయగోదారి జిల్లాల జనసేన కార్యకర్తల సమావేశానికి ఆయన హాజరై, మాట్లాడారు. విధివిధానాలు లేకుండా రాజకీయాల్లోకి రాలేదన్నారు.

 

Don't Miss