ప్రజాస్వామ్యానికి చీకటి రోజు...

హైదరాబాద్ : ప్రజాస్వామ్యానికి చీకటి రోజు అని టి.పిసిసి చీఫ్ ఉత్తమ్ పేర్కొన్నారు. ప్రతిపక్షాన్ని సస్పెండ్ చేయడం దారుణమని, ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి గొడ్డలి పెట్టు అని తెలిపారు. 

Don't Miss