బొంగులూరి గేట్ వద్ద భారీగా ట్రాక్టర్లు...

హైదరాబాద్ : టీఆర్ఎస్ నిర్వహించే ప్రగతి నివేదన సభకు భారీగా జనాలు తరలివస్తున్నారు. శనివారం రాత్రికే ట్రాక్టర్లలలో ప్రజలు భారీగా తరలివచ్చారు. బొంగులూరి గేట్ వద్ద మూడు వేల ట్రాక్టర్లు పార్కింగ్ చేశారు. 

Don't Miss