ముగిసిన బీజేపీ పార్లమెంటరీ బోర్డు మీటింగ్..

ఢిల్లీ : బీజేపీ పార్లమెంటరీ బోర్డు మీటింగ్ కాసేపటి క్రితం ముగిసింది. ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిని ఎన్నుకొనేందుకు సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు.

Don't Miss