రసగుల్లా పశ్చిమ బెంగాల్ దే...

పశ్చిమబెంగాల్ : రసగుల్లా... పేరు చెప్పగానే నోరూరుతుంది...ఈ స్వీటు మూలాలు ఎక్కడివన్న దానిపై గత కొంత కాలంగా నెలకొన్న సందిగ్ధానికి తెరపడింది. రసగుల్లా పశ్చిమ బెంగాల్‌దేనని తేలిపోయింది. ర

Don't Miss