రేపు శ్రీకాకుళంలో సీఎం పర్యటన

శ్రీకాకుళం : రేపు జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు పర్యటించనున్నారు.  వీరఘట్టం మండలం టట్టంగిలో ఇంటింటికి టీడీపీ కార్యక్రమం ఆయన పాల్గొననున్నారు.

Don't Miss