విజయవాడలో ఛైన్ స్నాచర్లు...

విజయవాడ : నగరంలో ఛైన్ స్నాచర్లు రెచ్చిపోతున్నారు. గుణజల సత్యనారాయణపురంలో వరుస స్నాచింగ్లు జరుగుతున్నాయి. ఛైన్ స్నాచర్ల సీసీ ఫుటేజ్ ను పోలీసులు విడుదల చేశారు. 

Don't Miss