విశాఖలో రాష్ట్రపతి కోవింద్ పర్యటన

విశాఖ : నగరంలో రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ పర్యటిస్తున్నారు. పలు ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. 

 

 

Don't Miss