శ్రీకాకుళం బస్తీలో అగ్నిప్రమాదం..

హైదరాబాద్ : కూకట్ పల్లి శ్రీకాకుళం బస్తీలోని స్ర్కాప్ గౌడోన్ లో అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. మంటలు ఎగిసి పడుతున్నాయి.

Don't Miss