శ్రీ చైతన్య స్కూల్ బస్సులో మంటలు...

మేడ్చల్ : జవహార్ నగర్ పరిధిలో యాప్రాల్ లో శ్రీ చైతన్య స్కూల్ లో మంటలు చెలరేగాయి. అప్రమత్తమైన డ్రైవర్ వెంటనే బస్సును ఆపివేశారు. 

Don't Miss