సభకు 2వేల ఎకరాలు...

హైదరాబాద్ : 2 వేల ఎకరాల్లో 300 మంది కూర్చొనేందుకు వీలుగా సభా వేదికగా ఏర్పాటు చేశారు. వేదిక ఎదురుగా 24 గ్యాలరీలు, సభా ప్రాంగణంలో 50 భారీ ఎల్ ఈ డీ స్ర్కీన్లు ఏర్పాటు చేశారు. 30 అంబులెన్స్ లు, 150 మంది వైద్యులను నియమించారు. సభకు 14 ఎంట్రీ పాయింట్లు, 1400 ఎకరాల్లో 19 పార్కింగ్ స్థలాలు కేటాయించారు. 

Don't Miss