సాగర్ గేట్లను ఎత్తివేశారు...

నల్గొండ : నాగార్జున సాగర్ నిండు కుండలా మారిపోయింది. రెండు గేట్లను ఐదడుగుల ఎత్తులో ఎత్తివేసి నీటిని కిందకు వదిలారు. 

Don't Miss