సాగర్ గేట్లను మూసివేశారు...

నల్గొండ : నాగార్జున సాగర్ లో ఇన్ ఫ్లో తగ్గడంతో అధికారులు గేట్లను మూసివేశారు. ఉదయం 2గేట్లను అధికారులు ఎత్తివేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఇన్ ఫ్లో తగ్గడంతో మళ్లీ గేట్లను మూసివేశారు. 

Don't Miss