కుండ సైన్స్ ముందు పుట్టిందా..? వేదం ముందు పుట్టిందా?

19:16 - August 22, 2015

హైదరాబాద్ : కుండ సైన్స్ ముందు పుట్టిందా..? వేదం ముందు పుట్టిందా? భారతీయ చరిత్రకు కుండమూలం ఎందుకు అయ్యింది? అనే అంశంపై 'జన చరిత విశ్లేషణ' కార్యక్రమంలో ప్రొ.కంచె ఐలయ్య మాట్లాడారు. ఆ .. వివరాలను ఆయన మాటాల్లోనే చూద్దాం.. భారత దేశం కుల వృత్తుల సమాజం. సహస్ర వృత్తుల్లో కుమ్మరి వృత్తి ఒకటి. మట్టికి జీవం పోసిన కళాకారులు కుమ్మరోళ్లు. ప్రగతి చిహ్నమైన చక్రాన్ని కనుగొనకముందే కుమ్మరోళ్లు సారెను కనుగొన్నారు. కుమ్మరి చక్రం చరిత్ర గతినే మార్చివేసింది. మట్టి పాత్రలు తయారు చేసి నాగరికతకు మూల కళాకారులుగా నిలిచిన కుమ్మరోళ్లను సమాజం హీనంగా చూస్తూ తక్కువ కులమంటూ ముద్ర వేసింది. వారిని చదువు సంధ్యలకు దూరం చేసింది. వారి శ్రమ గౌరవించబడలేదు. అలాంటి కుమ్మరోళ్ల గురించి ప్రముఖ సామాజిక తత్వవేత్త ప్రొ.కంచె ఐలయ్య ఏమంటున్నారో వినాలనుకుంటున్నారా... అయితే ఈ వీడియోను క్లిక్ చేయండి...

Don't Miss