బాలికను బంధించిన కన్నపేగు..ఎందుకు ?

12:26 - June 5, 2016

ఆకలి వేయడం లేదు..దాహం తీరడం లేదు..ప్రతి క్షణం లాగేస్తున్న నరాలు..పిచ్చి లేస్తోంది..ఎండకు ఎండుతోంది..వానకు తడుస్తోంది..

ఆడుకుంటూ అల్లరి చేయాల్సిన బాలికకు సంకెళ్లు పడ్డాయి. ఇనుప సంకెళ్లతో బంధిని చేశారు. ఇది చేసింది ఎవరో కాదు..కన్నవారే. పైశాచికమా అంటే అది కాదు. వారి పరిస్థితి అది. అలా ఆ చిన్నారిని సంకెళ్లతో బంధించకుండా ఉంటే పరిస్థితి వేరే విధంగా ఉంటుంది. అందుకే అలా చేశారు. పొద్దునే కూలీ పనులు చేసుకుని వస్తే గాని ముద్ద దిగని ఆ కుటుంబంలో ఒక్క ఆడపిల్ల పరిస్థితి ఇది. ఆ అమ్మాయికి వ్యాధి లేదు..మాయరోగం రాలేదు..కానీ బంధించక తప్పదు. పెద్దలు చేసే తప్పులకు ఎలాంటి దారుణాలకు..ఘోరాలకు దారి తీస్తాయో ఈ చిన్నారే ఉదహారణ. అసలు ఇలా ఎందుకు బంధించారు ? వాస్తవం ఏంటీ ? అనేది తెలియాలంటే వీడియో క్లిక్ చేయండి..

Don't Miss