20 నుండి ఏపీలో లారీల నిరవధిక సమ్మె...

విజయవాడ : ఈ నెల 20 నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ లారీ ఓనర్స్ అసోసియేషన్ నిరవధిక సమ్మెకు దిగనుంది. విజయవాడలో లారీ ఓనర్స్ అసోసియేషన్ అత్యవసర సమావేశమైంది. ఈ సమ్మెకు 13 జిల్లాలకు చెందిన లారీ యజమానులు తమ మద్దతు తెలిపారు.

Don't Miss