25 లక్షల మంది హాజరు...

హైదరాబాద్ : టీఆర్ఎస్ నిర్వహించే కొంగరకలాన్ లో నిర్వహించే భారీ బహిరంగసభకు సుమారు 25 లక్షల మంది వస్తారని తెలుస్తోంది. ఇందుకు నేతలు జనసమీకరణ చేశారు. 

Don't Miss