డబ్బు మత్తులో ఘాతుకాలు..

20:45 - June 5, 2016

మూర్ఖత్వానికి మతం లేదు. మానవత్వంతో పనే లేదు. బంధుప్రీతి మూర్ఖత్వానికి అస్సలు ఉండదు. స్వార్థం అనే పిశాసి రెక్కలపై ఊరేగుతూ.. వీర విహంగం చేస్తూ విధ్వంసాన్ని సృష్టించనున్న ఒక తపన తప్ప స్వార్థం తో శాంతిని పొందలేం, మూర్ఖత్వంతో మనుషుల ప్రాణాలను కాపాడలేం. ప్రపంచంలో రోజు రోజుకు పెరిగిపోతున్న నేరాలు ఎన్నో...ఘోరాలు ఎన్నో... వాటి బలైపోతున్న అమాయక ప్రాణాలెన్నో!? డబ్బు... డబ్బు..డబ్బు. డబ్బు మబ్బులో తనా మనా బేధం లేకుండా కర్ఖశంగా ప్రవర్తించి నమ్మిన వారినే మోసం చేస్తూ మరిన్నిటికి కారకులెందరో. మన సమాజంలో మనతో పాటే మనమధ్యనే బ్రతుకుతున్నారు. ఆస్తి కోసం జరిగిన ఒక పోరులో ఓ ఇల్లు యుద్ధ రంగంగా మారింది. ఆ పోరాటంలో ఎవరు చనిపోయారో తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియోను క్లిక్ చేయండి.

Don't Miss