చీమలు పోవాలంటే...

07:43 - March 16, 2016

ఇంటిని ఎంత శుభ్రంగా ఉంచినప్పటికీ కొన్ని క్రిమి, కీటకాలు, ఎలుకలు, పిల్లులు వంటి జీవాలు దారితప్పో లేక, వాటి ఆహార వేటలో భాగంగానో ఇళ్లలోకి వస్తుంటాయి. అయితే ఆ విధంగా వచ్చే వాటిని మనం తరిమికొడుతుంటాం. ఆ కోవలోనే వేసవికాలంలో ఇళ్లలోకి చీమలు ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. వాటికి తాత్కాలికంగా మందు వేసినా మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూనే ఉంటాయి. శాశ్వతంగా వాటి బారి నుండి తప్పించుకోవాలంటే ఇలా చేయండి.
ఇళ్లలో చీమలు వంట గదిలోను, చెత్తబుట్ట దగ్గర, తీయటి తినుబండారాలు పెట్టిన చోట గుట్టలు గుట్టలుగా చేరిపోతాయి. వాటిని ఊడ్చి బయట వేసినా కాసేపటిలో అవి మళ్లీ అక్కడ చేరుతాయి. అటువంటి సమయంలో కర్పూరం గుప్పెడు తీసుకుని చీమలు ఉన్న చోట, ఇంటి మూలల్లో వేస్తే సరి. కర్పూరం వాసనకు అర గంటలో చీమలు అన్నీ కనిపించకుండా పోతాయి. మళ్లీ ఆ వాసన పోయేంత వరకు చేరవు.

Don't Miss