కవితా కెరటం కలిదిండి వర్మ..

19:44 - August 23, 2015

ఇప్పుడు ఉగాది పద్యాలు రాసే కాలం పోయింది. అర్థం పర్థంలేని అవధానాలకు కాలం చెల్లింది. యువకులు రక్తం మరిగే శక్తులు మండే ఉద్రిక్త కవిత్వం రాస్తున్నారు. సమాజంలోనూ.. మనుషుల్లోనూ ఉన్న ద్వంద్వనీతిని ప్రశ్నిస్తూ కవితాస్త్రాలు సంధిస్తున్నారు. ఆ కోవకు చెందిన యువకవి కలిదిండి వర్మ. ఆయన ఇటీవల నేను మాత్రం ఇద్దరిని అన్న కవితా సంపుటిని వెలువరించాడు. కవి సంగమం నుండి ఎగసిపడిన సరికొత్త కవితా కెరటం కలిదిండి వర్మ పరిచయ కథనం.

Don't Miss