మే 26, 2019

Submitted on 26 May 2019

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, వసంత రుతువు, వైశాఖ మాసం, బహుళ పక్షం.

పేరు వివరాలు
వారం ఆదివారం
తిథి బహుళపక్షం సప్తమి
నక్షత్రం ధనిష్ట
అమృత ఘడియలు ఉదయం 04గంటల 09నిమిషాల నుంచి 04గంటల 57నిమిషాల వరకు
రాహుకాలం సాయంత్రం 05గంటల 04నిమిషాల నుంచి 06గంటల 40నిమిషాల వరకు
వర్జ్యం రాత్రి 9గంటల 20నిమిషాల నుంచి 11గంటల 08నిమిషాల వరకు
యమగండం మధ్యాహ్నం 12గంటల 13నిమిషాల నుంచి 01గంటల 50నిమిషాల వరకు
దుర్ముహూర్తం సాయంత్రం 04గంటల 57నిమిషాల నుంచి 05గంటల 49నిమిషాల వరకు
హైదరాబాద్ సూర్యోదయం ఉదయం 5గంటల 45నిమిషాల వరకు
హైదరాబాద్ సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 6గంటల 40నిమిషాల వరకు

మే 25, 2019

Submitted on 25 May 2019

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, వసంత రుతువు, వైశాఖ మాసం, బహుళ పక్షం.

పేరు వివరాలు
వారం శనివారం
తిథి సప్తమి ఉ.గం.06.26 నుండి
నక్షత్రం శ్రవణం ఉ.గం.10.15 వరకు
అమృత ఘడియలు రా.గం. 01.31 నుండి గం. 03.19 వరకు
రాహుకాలం ఉ.గం.08.59 నుండి గం. 10.36 వరకు
వర్జ్యం మ.గం. 02.45 నుండి గం.04.33 వరకు
యమగండం మ.గం.01.50 నుండి గం.03.26 వరకు
దుర్ముహూర్తం ఉ.గం.07.28 నుండి గం. 08.20 వరకు
హైదరాబాద్ సూర్యోదయం 05.45
హైదరాబాద్ సూర్యాస్తమయం 06.40