లైవ్ షో కి కాల్ చేసి భర్త సీక్రెట్స్ బయటపెట్టిన సింగర్ దీపు వైఫ్..